top of page
nuevoLogoAL.png

ACCIÓN LABORAL yra pelno nesiekiant organizacija, įkurta 2002m., kaip įrankis, skirtas kurti iniciatyvas bendradarbiaujant su viešojo administravimo ir privačiomis įstaigomis, siekiant patenkinti darbo ieškančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų įsidarbinimo konsultacijų ir mokymų paslaugų poreikį.

MEH Logo.png

Merseyside Expanding Horizons yra organizacija, dirbanti su asmenimis, patiriančiais izoliaciją ir socialinę atskirtį savo bendruomenėse.

Merseyside Expanding Horizons valdantysis komitetas, darbuotojai ir savanoriai dalinasi bendra vizija:

Bendruomenė, užtikrinanti socialinę įtrauktį, kur visi individai gali pasiekti savo potencialą.

Logo%20CSC_edited.jpg

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” buvo įkurtas šiaurės Sicilijoje 1952 m. remiantis Danilo Dolci ir jo bendraminčių atlikto socialinio bei šviečiamojo darbo patirtimi. Centras buvo įkurtas su tikslu padėti vietinėms bendruomenėms praktiškai išspręsti vietines problemas ir sukurti kūrybinę erdvę, kurioje didžiausias dėmesys būtų skiriamas supratimo didinimui ir planavimui „iš apačios į viršų“, taip siekiant realių pokyčių.

logo email.png

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores)yra privati, aukštos kokybės mokymų paslaugas teikianti įmonė, pirmaujanti inovatyvių sąvokų, verslo steigimo, pagrindinių įsidarbinimo gebėjimų, raštingumo ir skaičiavimo gebėjimų, verslumo ir minkštųjų bei kietųjų įgūdžių mokymų organizavimo srityje, į juos įtraukiant įmones, suaugusiuosius ir jaunimą.

SIF logo.jpg

Socialinių inovacijų fondas yra nevyriausybinė organizacija, įsteigta 1994 m. su tikslu padėti mažesnes galimybes turintiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims pasiekti teigiamų pokyčių savo gyvenimuose, suteikdama jiems švietimo galimybes, socialinę pagalbą, reikiamą informaciją ir paramą.

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Unknown.png
bottom of page