top of page

Projekto tikslas

Pagrindinis projekto “Emocijos darbo klubuose” tikslas yra padėti nedirbantiems asmenims integruotis į darbo rinką. Projektu siekiama sukurti metodiką, padėsiančią darbo ieškantiems asmenims aktyviai dalyvauti darbo klubuose, kuriuose jie gali kurti socialinius tinklus ir tobulinti savo gebėjimus, susijusius su emociniu intelektu, kas ateityje gali padėti jiems geriau integruotis į darbo rinką.

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Unknown.png
bottom of page