top of page

EMOCIJOS DARBO KLUBUOSE

Tai yra Erasmus+ KA2 Strateginių Partnerysčių suaugusiųjų švietimo projektas, turintis tikslą sukurti metodiką, padėsiančią darbo ieš-kantiems asmenims sustiprinti jų galimybes įsidarbinti.

 

Nedirbantys asmenys turės galimybę dalyvauti darbo klubuose, kur ieškantys darbo asmenys galės pasidalinti patirtimi, suplanuoti ir įgyvendinti veiklas, skirtas sustiprinti jų galimybes įsidarbinti. Darbo klubų užsiėmimų metu nedirbantys asmenys galės gauti konsultantų, dėstytojų ir kitų specialistų paramą, siekiant sustiprinti dalyvių gebėjimus ir padidinti jų galimybes grįžti į darbo rinką. Taip pat užsiėmimų metu bus lavinamas dalyvių emocinis intelektas – jie mokysis suprasti savo ir kitų asmenų emocijų atpažinimo, supratimo ir valdymo svarbą.    

Pagrindiniai projekto rezultatai yra du, paremti įsidarbinimo konsultantų ir ieškančių darbo asmenų emocinį intelektą sudarančių gebėjimų (asmeninių/vidinių ir tarpasmeninių) tobulinimu.

 

Projektas yra skirtas padėti nedirbantiems asmenims integruotis į darbo rinką. Projektu siekiama sukurti metodiką, padėsiančią darbo ieškantiems asmenims aktyviai dalyvauti darbo klubuose, kuriuose jie gali kurti socialinius tinklus ir tobulinti savo gebėjimus, susijusius su emociniu intelektu, kas ateityje gali padėti jiems geriau integruotis į darbo rinką.

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Unknown.png
bottom of page