top of page

Paramos gavėjai 

Documents

Projektas suteikia galimybę nedirbantiems asmenims aktyviai dalyvauti darbo klubuose, kuriuose jie gali kurti socialinius tinklus ir tobulinti savo gebėjimus, susijusius su emociniu intelektu, kas ateityje gali padėti jiems geriau integruotis į darbo rinką.

Triangle Ruler

Projektu siekiama sukurti pagalbinę medžiagą darbuotojams, konsultuojantiems darbo ieškančius asmenis. Ši medžiaga bus paremta metodologija, apjungiančia jau pasiteisinusią darbo klubų veiklą su priemonėmis, skirtomis tobulinti emocinį intelektą.

Illustrated Laptop

Tai leis suaugusiųjų švietėjams ir įdarbinimo konsultantams pasiūlyti veiklą, paremtą projekto metu sukurta medžiaga ir būti darbo klubo užsiėmimų vedėjais, taip pat panaudoti aktyvios darbo paieškos metodikas ir organizuoti emocinio intelekto tobulinimo mokymus.

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Unknown.png
bottom of page