top of page

Parsisiųsti medžiagą čia

Projekto Emocijos darbo klubuose tikslas yra padėti nedirbantiems asmenims integruotis į darbo rinką. Projektu siekiama sukurti metodiką, padėsiančią darbo ieškantiems asmenims aktyviai dalyvauti darbo klubuose, kuriuose jie gali kurti socialinius tinklus ir tobulinti savo gebėjimus, susijusius su emociniu intelektu.

 

Kiekvienas iš projekto etapų (pasiruošimas, įgyvendinimas, sklaida ir tęstinumas) bus efektyviai valdomas, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti suplanuoti tikslai ir rezultatai. Projekto įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus, partnerystė užtikrins šiuos rezultatus:

 

1) Tyrimo, skirto įvertinti organizuojamų darbo klubų bei mokymų, skirtų ugdyti emocinį intelektą, susijusį su darbo paieška ir/arba įsidarbinimo galimybių gerinimu, situaciją.

 

2) Naujų metodikų, susijusių su asmeniniu/vidiniu ir tarpasmeniniu intelektu, skirtų padėti profesionalams, konsultuojantiems ieškančius darbo suaugusius, kūrimas.

3) projekto metų sukurtos mokomosios medžiagos išbandymas su įdarbinimo konsultantais ir nedirbančiais bei ieškančiais darbo asmenimis visose projekto partnerių šalyse

 

4)  išanalizuoti sukurtos metodikos ir mokomosios medžiagos efektyvumą skirtinguose kultūriniuose, ekonominiuose ir socialiniuose kontekstuose (skirtingose šalyse).

 

5)   sukurti gidą suaugusiųjų švietėjams ir konsultantams, aprašantį metodiką, kaip organizuoti darbo klubo užsiėmimus savo darbo aplinkoje, taip pat efektyvios darbo paieškos technikas, emocinio intelekto tobulinimo ir asmeninio tobulėjimo galimybes.

 

 

Pasiekti rezultatai bus įvertinti ir bus parengti lengvam adaptavimui po projekto pabaigos.

Suaugusiųjų trenerių vadovas

Mokymo modulis I - asmeninis/vidinis intelektas

Mokymo modulis II - tarpasmeninis intelektas

Emocinio darbo klubo mokymo vadovas

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Unknown.png
bottom of page